Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού για Απρίλιο στο Καπλάνι
Εκτύπωση

Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού 

για Απρίλιο στο Καπλάνι

 

·       Δευτέρα

4 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Τρίτη

12 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Τετάρτη

13 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Πέμπτη

14 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Παρασκευή

15 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Δευτέρα

18 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Πέμπτη

21 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Παρασκευή

22 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Μ. Παρασκευή

29 Απριλίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

 

 Τηλέφωνο Ιατρού:  690 61 84 388

Είναι σημαντική η τακτική παρουσία των κατοίκων στις προγραμματισμένες ημερομηνίες για την καθιέρωση της επίσκεψης του γιατρού στο χωριό .

Αφορά και τους κατοίκους του Ζιζανίου και Εξοχικού.

Παρέχεται  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων