Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού Σεπτεμβρίου 2015
Εκτύπωση

Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού  Σεπτεμβρίου στο Καπλάνι


·        Τρίτη  6   Σεπτεμβρίου          09:30  -11:00

·        Τρίτη  13  Σεπτεμβρίου          09:30  -11:00

·        Τρίτη  20  Σεπτεμβρίου          09:30  -11:00

·        Τρίτη  27  Σεπτεμβρίου          09:30  -11:00


Είναι σημαντική η τακτική παρουσία των κατοίκων στις προγραμματισμένες ημερομηνίες για την καθιέρωση της επίσκεψης του γιατρού στο χωριό .

Αφορά και τους κατοίκους του Ζιζανίου και Εξοχικού.

Παρέχεται  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων