Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού για Ιούνιο στο Καπλάνι
Εκτύπωση

Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού 

για Ιούνιο στο Καπλάνι

 

·       Τρίτη

7  Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Τετάρτη

8 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Παρασκευή

10 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Δευτέρα

13 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Πέμπτη

16 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Παρασκευή

17 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Δευτέρα

20 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

·       Δευτέρα

27 Ιουνίου 2016

(ώρα 9:30-14:00)

 

 Τηλέφωνο Ιατρού:  690 61 84 388

Είναι σημαντική η τακτική παρουσία των κατοίκων στις προγραμματισμένες ημερομηνίες για την καθιέρωση της επίσκεψης του γιατρού στο χωριό .

Αφορά και τους κατοίκους του Ζιζανίου και Εξοχικού.