Πα29 Ιαν
Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού για Φεβρουάριο
Εκτύπωση

Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού 

για Φεβρουάριο στο Καπλάνι

 

·        Τετάρτη    3    Φεβρουαρίου 2016

·        Δευτέρα   15   Φεβρουαρίου 2016

·        Πέμπτη    18   Φεβρουαρίου 2016

·        Τετάρτη   24   Φεβρουαρίου 2016

Ώρες: 10:00 – 14:00

 Τηλέφωνο Ιατρού:  694 833 99 66

Είναι σημαντική η τακτική παρουσία των κατοίκων στις προγραμματισμένες ημερομηνίες για την καθιέρωση της επίσκεψης του γιατρού στο χωριό .

Αφορά και τους κατοίκους του Ζιζανίου και Εξοχικού.

Παρέχεται  Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων